Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over Besluit taakuitoefening Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) i.o.


Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het Besluit dat op 25 september 2017 in de Staatscourant werd gepubliceerd met daarin regels voor de taakuitoefening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over voorhangbrief bekostiging acute psychiatrie


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over aanleveren gegevens spermadonoren


Minister De Jonge (VWS) geeft een nadere toelichting over het aanleveren van donorgegevens aan de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout’


Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Tielen (VVD) over het artikel ‘Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout’.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Loek Winter omzeilt winstverbod zorg’


Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) over het bericht ‘Loek Winter omzeilt winstverbod zorg’.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over bericht dat de wijkverpleegkundigen van Plicare verdwijnen


Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht dat de wijkverpleegkundigen van Plicare verdwijnen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief beleidsreactie maternale kinkhoestvaccinatie


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad (december 2015) om zwangeren te vaccineren tegen kinkhoest om op deze manier zuigelingen vanaf de geboorte hiertegen te beschermen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over vaccinaties


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de geactualiseerde werkagenda van de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad (GR) en het advies van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut over vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. In het verlengde van de nieuwe werkagenda informeer hij de Kamer ook over de stand van zaken van een aantal vaccinatiedossiers.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met stand van zaken over toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de stand van zaken en het tijdpad over de toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Wlz


Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Kamer de voortgangsrapportage over de Wet langdurige zorg (Wlz).
 
Lees het originele artikel