x

Genvariaties en wisselingen in glucosespiegel wijzen naar een hogere kans op hypoglykemie


Type 1 en type 2 diabetespatiënten bij wie de nuchtere bloedglucosespiegel meer varieert of bij wie de glucosespiegel door de dag heen sterk wisselt, hebben vaker een hypoglykemie. Ook zorgt genetische variatie voor verschillende risico’s op een hypoglykemie bij type1 diabetespatiënten. In de sessie ‘Hypoglycaemia: identifying people at increased risk’ van de EASD Scientific Sessions in Lissabon zijn diverse studies gepresenteerd die pogen uit te vinden welke diabetespatiënten gevoeliger zijn voor een hypoglykemie.
Lees het originele artikel