x

Aanbieding nota van wijziging 1e incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging van de 1e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Lees het originele artikel