x

Aanbieding ontwerpbesluit verlenging werkingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19


Minister De Jonge biedt de Eerste en Tweede Kamer de verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
 
Lees het originele artikel