x

Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Stichting Urgenda over mislukken Landbouwakkoord


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op een open brief van Stichting Urgenda.Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Stichting Urgenda over mislukken Landbouwakkoord
 
Lees het originele artikel