x

Aanpassing medisch beroepsgeheim voor bestrijding fraude


Bij vermoeden van arbeidsongeschiktheid- en zorgfraude biedt de wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim in een aantal situaties onvoldoende duidelijkheid en zal deze worden aangepast. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Opstelten van Veiligheid en Justitie.
Lees het originele artikel