x

Actie vereist voor terugdringen kinderarmoede en mentale problemen onder jongeren


Nederland zou actie moeten ondernemen om kinderarmoede te verminderen en te streven naar meer structurele oplossingen, waarbij maatregelen worden genomen die gericht zijn op specifieke groepen kwetsbare kinderen. Dit is een van de aanbevelingen in het rapport van 2023 ‘Children’s Rights: Political will or won’t?’
 
Lees het originele artikel