x

ADRZ maakt ruim 6 miljoen winst in 2017


De financiële positie van het ADRZ is in 2017 verder verbeterd, mede door een gunstig bedrijfsresultaat van € 6,1 miljoen. In mei 2017 is het ADRZ voor 100% dochter geworden van het Erasmus MC. Deze ontwikkeling heeft ook geleid tot een achtergestelde onderhandse lening door Erasmus MC. Hierdoor is de solvabiliteitspositie verder verstevigd.

Lees het originele artikel