x

Adrz trots op open meldcultuur


Het continu verbeteren van de zorgverlening aan onze patiënten is een speerpunt van Adrz. Het daadwerkelijk melden van een onverwachte gebeurtenis in de patiëntenzorg is een belangrijke voorwaarde om continu te kunnen verbeteren en te leren van incidenten. We zijn dan ook trots op onze open meldcultuur en het feit dat medewerkers de veiligheid voelen meldingen te kunnen doen.

Lees het originele artikel