x

Aios met burnoutklachten neemt toe


Het aantal artsen in opleiding dat kampt met burnoutklachten is de afgelopen drie jaar met ruim 4 procent toegenomen. Iets minder dan eenvijfde van de aios scoort hoog op klachten als emotionele uitputting en depersonalisatie.
Lees het originele artikel