x

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur. De vragen zijn van het Kamerlid Hijink (SP).
 
Lees het originele artikel