x

ASA of geen ASA, dat is de vraag


Perioperatieve behandeling met acetylsalicylzuur biedt meer voor- dan nadelen bij patiënten die in het verleden een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan en binnenkort een niet-cardiale operatie krijgen. Gelijktijdig met de presentatie van Michelle Graham (Edmonton, Canada) verscheen deze post-hocanalyse van de POISE-2 PCI-trial in Annals of Internal Medicine.
Lees het originele artikel