x

Baricitinib 4 mg/dag verbetert de uitkomsten van patiënten met SLE


Bij SLE-patiënten die standaard achtergrondtherapie kregen, ging eenmaal daagse behandeling met baricitinib 4 mg gepaard met significant betere klinische uitkomsten dan placebo. Bij patiënten die baricitinib in een lagere dosis (2 mg) kregen, waren de verbeteringen weliswaar groter dan in de placebogroep, maar deze verschillen waren niet significant.
Lees het originele artikel