x

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Wordt abortus opnieuw een taboe’


Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het bericht ‘Wordt abortus opnieuw een taboe’. Het bericht gaat over de resultaten van een onderzoek naar de houding van Nederlanders ten aanzien van abortus.
 
Lees het originele artikel