x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de aardbevingen in Groningen de gezondheid van Groningers aantasten


Vragen van de leden Beckerman en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de aardbevingen in Groningen de gezondheid van Groningers aantasten.
 
Lees het originele artikel