x

‘Behandeling depressies moet op leeftijd worden afgestemd om verschil in herstel’


De behandeling van depressies moet op leeftijd worden afgestemd, omdat ouderen langer chronisch depressief blijven dan jongeren. Ouderen lijken minder goed op de bestaande behandeling te reageren.
Lees het originele artikel