x

Belangrijke stap voorwaarts bij behandeling atopische dermatitis?


Het IL33-antilichaam ANB020 heeft in een kleinschalige fase IIa-studie bijzonder goede resultaten geboekt bij 12 patiënten met volwassen patiënten met matige tot ernstige atopische dermatitis.1 Als deze resultaten in grootschaliger studies herhaald kunnen worden, zou dat volgens de onderzoekers een belangrijke stap voorwaarts zijn bij de behandeling van deze aandoening.
Lees het originele artikel