x

Betere oxygenatie, maar geen betere uitkomsten door hogere streefwaarde


Patiënten die gedurende de eerste 6-12 kritieke uren na een IC-opname vanwege een hartstilstand behandeld worden met een MAP-streefwaarde van 65 mmHg, zoals aanbevolen in de richtlijnen, ontwikkelen een grote daling van de cerebrale oxygenatie, wat extra hersenschade kan veroorzaken. Een MAP-streefwaarde van 85-100 mmHg blijkt weliswaar te resulteren in een betere cerebrale oxygenatie, maar niet tot betere uitkomsten, zo is gevonden in de Neuroprotect-studie.
Lees het originele artikel