x

Call Institute for Preventive Health


Deze oproep voor projectvoorstellen heeft tot doel het onderzoek dat gericht is op Preventive Health te versnellen en interdisciplinaire samenwerkingen tussen de vier alliantie instellingen te faciliteren en financieel te ondersteunen.
 
Lees het originele artikel