x

Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom aios


Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van Volksgezondheid om meer studenten toe te laten tot de verschillende opleidingen tot medisch specialist dan het adviesorgaan in 2016 adviseerde. Dit is nodig om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten.
Lees het originele artikel