Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Mannen vaker gereanimeerd dan vrouwen


Mannen worden vaker in het openbaar door omstanders gereanimeerd dan vrouwen. Daardoor hebben ze een grotere kans om te overleven na deze levensreddende interventie. Dat is gevonden in een analyse van bijna 20.000 gevallen van hartstilstand die thuis of in het openbaar optraden.
Lees het originele artikel

x

PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden


Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) hebben een hoog risico op cardiovasculaire events. De PCSK9-remmer evolocumab leidt tot een significante afname van dit risico. Gelijktijdig met de presentatie van Marc Bonaco (Harvard Medical School) verschenen de uitkomsten in Circulation. Lynne Braun (Rush University Medical Center, Chicago) gaf aan dat deze subgroepanalyse zal helpen bij het doelgerichte gebruik van PCSK9-remmers bij patiënten die het meeste profijt van deze behandeling hebben.
Lees het originele artikel

x

Opereren verbetert de bloeddruk


Maar liefst 40% van de volwassen Amerikanen is obees. Dankzij bariatrische chirurgie kunnen obese mensen met hypertensie hun bloeddrukverlagende medicatie afbouwen of helemaal stoppen. Daarnaast waren in de geopereerde groep de cardiometabole markers verbeterd in vergelijking met de groep die alleen medicatie kreeg. Carlos Schiavon (São Paulo, Brazilië) presenteerde de data van de GATEWAY-studie en was eerste auteur van de bijbehorende Circulation-publicatie.
Lees het originele artikel

x

Aanpak van ontsteking met anti-IL-1β verbetert de uitkomsten


Recente gegevens van de CANTOS-trial, die werden gepresenteerd door Paul Ridker (Harvard Medical School), wijzen erop dat verlaging van de ontstekingsactiviteit met de interleukine (IL)-1β-remmer canakinumab betere uitkomsten geeft. De omvang van de hsCRP-reductie na een enkele gift canakinumab zou een eenvoudige methode kunnen zijn om personen die waarschijnlijk het meeste profijt van voortgezette behandeling zullen hebben, te identificeren.
Lees het originele artikel

x

Voor ieder wat wils op dit congres


De American Heart Association (AHA) Scientific Sessions zijn écht een internationaal congres, dus niet alleen voor Amerikanen. “Zo’n 40% van de bezoekers komt van buiten de VS”, laat John Warner, voorzitter van de AHA, weten tijdens de openingssessie, waarin hij meerdere Awards uitreikte (zie hieronder). Tijdens het AHA-congres zijn er zes late breaking trial sessies en totaal maar liefst 883 sessies over verschillende ziektebeelden, dus voor ieder wat wils.
Lees het originele artikel

x

Opening van AHA was spektakelshow


Tijdens een grote spektakelshow opende de voorzitter van de American Heart Association (AHA), John Warner, dit congres. Meerdere onderzoekers, clinici en een zangeres werden in het zonnetje gezet (zie Award-winnaars hieronder). Voorzien van licht- en geluidseffecten en deels via videoverbindingen volgde een serie presentaties van en over de prijswinnaars. Amerikanen weten goed hoe je ‘engagement’ moet bewerkstelligen!
Lees het originele artikel

x

Seks veroorzaakt zelden een hartstilstand


Seks gaat zelden gepaard met een plotselinge hartstilstand, zo is gevonden bij analyse van 4.557 gevallen van hartstilstand. Degenen bij wie de hartstilstand verband hield met de seksuele activiteit, waren vrijwel allemaal man (94% van de gevallen). Tijdens het congres verscheen de herziening van de internationale richtlijn over reanimeren.
Lees het originele artikel

x

Negatieve studie over NAC in NEJM


Patiënten met een hoog risico op niercomplicaties die een angiografie ondergaan, hebben geen voordeel van intraveneus natriumbicarbonaat ten opzichte van intraveneus natriumchloride of oraal acetylcysteïne ten opzichte van placebo voor de preventie van overlijden, noodzaak van dialyse of een persisterende nierfunctie-achteruitgang na 90 dagen. Deze uitkomsten van de PRESERVE-trial verschenen tevens in NEJM.
Lees het originele artikel

x

Duale antiplaatjestherapie verdient de voorkeur boven ASA


Behandeling met ticagrelor en acetylsalicylzuur (ASA) leidt tot een significante verbetering van de saphenous vein graft (SVG)-patency een jaar na de coronary artery bypass surgery (CABG) in vergelijking met ASA-monotherapie. Dit behandelvoordeel ging niet ten koste van een toegenomen risico op ernstige bloedingen.
Lees het originele artikel

x

Terughoudend transfusiebeleid is minstens even goed


Bij patiënten met een matig tot hoog risico op overlijden die een hartoperatie ondergaan, is een terughoudend gebruik van bloedtransfusies net zo goed als een liberale strategie. Tegelijkertijd met de presentatie tijdens de Late breaking sessie verschenen de uitkomsten van de TRICS III-trial in NEJM. In een reactie gaf Frank Sellke, thoraxchirurg in Rhode Island, aan dat dit een extreem belangrijk onderzoek is.
Lees het originele artikel