Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Centrifugale is beter dan axiale pomp bij gevorderd hartfalen


Bij gebruik van een centrifugale pomp is minder vaak een pompvervanging noodzakelijk dan bij gebruik van een axiale pomp. Daarnaast gaat de behandeling van patiënten met gevorderd hartfalen met een centrifugale pomp gepaard met een betere beroertevrije overleving en is minder vaak een heroperatie nodig, om een defect device te vervangen of te verwijderen. Dat is gevonden in de MOMENTUM 3-studie, die tevens in NEJM verscheen.
Lees het originele artikel

x

Ontnuchterend onderzoek naar effect van alcohol op AF


Voor patiënten met atriumfibrilleren (AF) die matige hoeveelheden alcohol consumeren, leidt alcoholonthouding tot een afgenomen ziektelast en recidiefrisico. Daarnaast nam de ernst van de symptomen af en verbeterde de bloeddruk. Dat is gevonden in de Alcohol-AF Randomized Controlled Trial uit Australië, waarvan de resultaten werden gepresenteerd tijdens het ACC-congres.
Lees het originele artikel

x

Radiale en femurale toegang kennen vergelijkbaar overlijdensrisico


Patiënten met een acuut myocardinfarct (AMI) die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een radiale toegang, hebben een vergelijkbaar overlijdensrisico na dertig dagen als patiënten bij wie een femurale toegang wordt gebruikt. Dat is gevonden in de SAFARI-STEMI-trial.
Lees het originele artikel

x

Verdere LDL-reductie door toevoeging van bempedoic acid


Toevoeging van bempedoic acid aan maximaal getolereerde statinetherapie leidt tot een significante en aanhoudende LDL-reductie in vergelijking met de toevoeging van placebo bij de behandeling van patiënten met hypercholesterolemie. Dat is naar voren gekomen uit recente resultaten van de CLEAR Wisdom-studie die gepresenteerd werden tijdens het ACC-congres.
Lees het originele artikel

x

Oraal is beter dan i.v. bij infectieuze endocarditis


Partiële orale antibiotica zijn veilig en effectief voor de behandeling van infectieuze endocarditis. Bij de orale toedieningsvorm treden minder sterfgevallen en complicaties op dan bij de intraveneuze toediening hiervan. Dat blijkt uit een langdurige follow-upanalyse (mediaan 3,5 jaar) van de POET-trial. Eind januari 2019 verschenen de uitkomsten van deze studie in NEJM.
Lees het originele artikel

x

Combinatie dapoxetine en silodosine effectief bij premature ejaculatie


Een combinatie van dapoxetine en silodosine heeft bewezen effectiever te zijn dan uitsluitend dapoxetine in de behandeling van patiënten die hun gehele leven last hebben van premature ejaculatie. Deze combinatie was in staat om bij de meeste patiënten een normale ejaculatiefunctie te herstellen.
Lees het originele artikel

x

Meer risico op ziekte van Parkinson als gevolg van BPH


Patiënten met benigne prostaathyperplasie (BPH) blijken een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson te hebben. Gebruik in deze populatie van alfablokkers – die de bloedhersenbarrière kunnen passeren – gedurende zes maanden vertoonde een toename in het risico op de ziekte van Parkinson.
Lees het originele artikel

x

Uitgebreide data uit IDENTIFY komt shared decision making ten goede


IDENTIFY biedt wereldwijde en recente opsporingspercentages van urotheliale kanker evenals performance gegevens van diagnostische tests voor elke vorm van kanker. Deze uitgebreide en gedetailleerde data maken het mogelijk het proces van shared decision making (SDM) te verbeteren door het ontwikkelen van voorspellende modellen die de opsporing van kanker optimaliseren.
Lees het originele artikel

x

Hormonale behandeling lokt mogelijk depressie uit bij PCa-patiënten


Mannen die antihormonale behandeling krijgen nadat hun prostaat is verwijderd, lopen 80% meer risico op een depressie dan mannen die deze therapie niet ondergaan. Deze bevindingen uit Deens onderzoek hebben ertoe geleid dat onderzoekers pleiten voor controle op depressie na de ingreep bij patiënten die androgeendeprivatietherapie krijgen.
Lees het originele artikel

x

Veelbelovende uitkomsten darolutamide bij nmCRPC


Darolutamide lijkt een veilige en effectieve behandeloptie voor patiënten met niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (nmCRPC). Uit resultaten van de ARAMIS volgt dat darolutamide zowel de metastasevrije overleving als de totale overleving (OS) verhoogt. Bijwerkingen (AEs) die zich met darolutamide voordeden, waren qua incidentie vergelijkbaar met placebo.
Lees het originele artikel