Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Gerichte ondersteuning met digitale PrEP


‘Digitale’ PrEP – een pil voorzien van een sensor die na inname een signaal via een pleister naar een smartphone stuurt – biedt ongekende mogelijkheden voor zowel behandelaar als hiv-patiënt. Vrijwel real-time kan op afstand worden gezien of PrEP volgens schema is ingenomen waardoor zorgverleners gemakkelijker ondersteuning bij therapietrouw kunnen bieden.
Lees het originele artikel

x

Gunstige invloed B/F/TAF op PROs


Het initiëren van of switchen naar B/F/TAF heeft een gunstige invloed op de patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROs) van patiënten in vergelijking met starten met of switchen naar DTG/ABC/3TC. De verschillen in PROs tussen beide regimes zijn al vanaf week 4 zichtbaar, waarbij de symptomen die tussen beide regimes significant verschilden doorgaans aanhielden tot en met week 48.
Lees het originele artikel

x

Regelmatige controle op angst en depressie bij hiv-patiënten raadzaam


Een regelmatige beoordeling van de geestelijke gezondheid van hiv-patiënten leidt ertoe dat psychiatrische stoornissen zoals angst en depressie – veelvoorkomende bijkomende ziekten in deze populatie – eerder worden herkend. Met een dergelijke controle kan verdere achteruitgang op een effectieve manier worden voorkomen.
Lees het originele artikel

x

Dolutegravir/rilpivirine behoudt op lange termijn virale suppressie


Uit de 100 weken-data van de SWORD-studies met betrekking tot het dolutegravir/rilpivirine-regime blijkt dat deze combinatie gedurende een langere periode effectiviteit behoudt. Tevens is duidelijk geworden dat de veiligheid van deze combinatie consistent is met wat reeds bekend is van deze twee middelen afzonderlijk.
Lees het originele artikel

x

Geen enkele hiv-infectie met on demand en dagelijkse PrEP


Zowel on demand als dagelijks gebruik van PrEP blijkt in de praktijk veilig en effectief, zo volgde uit de eerste resultaten van de ANRS PREVENIR-studie. Niemand uit de hoogrisico-onderzoekspopulatie is tijdens PrEP-gebruik geïnfecteerd geraakt. Deze uitkomsten zijn vooral interessant voor degenen die wel PrEP willen gebruiken, maar alleen als het nodig is. Tevens biedt dit mogelijkheden voor moeilijk bereikbare groepen.
Lees het originele artikel

x

Hiv-vaccin steeds dichterbij


Al sinds de ontdekking van het hiv-virus wordt naarstig gezocht naar een vaccin dat hiv-infectie kan voorkomen. Inmiddels is met het vaccin Ad26.Mos.HIV een belangrijke stap in de goede richting gezet, nu blijkt dat een jaar na vaccinatie bij alle gezonde hiv-negatieve proefpersonen een robuuste hiv-antilichaamrespons werd behouden.
Lees het originele artikel

x

AIDS 2018: niemand mag worden vergeten in de strijd tegen hiv/aids


Met een diversiteit aan (veelal kleurrijke) congresgangers ‘from all walks of life’ gaat AIDS 2018 waarschijnlijk de boeken in als een van de meest non-conformistische congressen ooit in Amsterdam gehouden. Bijna een week lang luisteren wetenschappers en artsen zij aan zij met voorvechters van rechten voor kwetsbare groepen, zoals (transgender) sekswerkers, LBGT-activisten en vele andere belangenbehartigers, naar de overweldigende hoeveelheid presentaties en voordrachten.
Lees het originele artikel

x

Persbericht: Migraine: ernstig invaliderende chronische hersenaandoening waarover nog steeds taboes bestaan bij behandelaars


Meer kennis over en aandacht voor chronische migraine hebben de emancipatie van de migrainepatiënt onmiskenbaar bevorderd. Niettemin ervaren patiënten – en behandelaars – nog geregeld taboes en misverstanden rond chronische migraine, aldus Krista Roon, neuroloog in het Reinier de Graaf Ziekenhuis, en Floor Bakels, neuroloog in Groene Hart Ziekenhuis , in het eerste nummer van Editie Migraine.
Lees het originele artikel

x

e-learning Masterclass Dermatologie – Module 1 Optimalisering van de diagnostiek van Handeczeem?


Dit is de eerste e-learning binnen de Masterclass dermatologie, over handeczeem. Deze module gaat in op de diagnostiek. Volgende e-learnings zijn: Behandeling van handeczeem en Het handeczeemspreekuur.
Lees het originele artikel

x

Het ‘legacy effect’ niet meer aanwezig na 15 jaar


De follow-up data van de Veteran’s Affairs Diabetes Trial (VADT) laten zien dat het zogenaamde ‘legacy effect’ na 15 jaar is verdwenen. Waar intensieve glykemische behandeling na 10 jaar follow-up nog voor significant minder cardiovasculaire events zorgde, lijkt dit effect vijf jaar later niet meer aanwezig te zijn. Deze data werden gepresenteerd in Orlando tijdens de 78ste Scientific Sessions van de ADA.
Lees het originele artikel