Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Minder heropnames vanwege hartfalen met sacubitril/valsartan vs. enalapril


Bij hemodynamisch gestabiliseerde patiënten met acuut systolisch hartfalen leidt de behandeling met sacubitril/valsartan gedurende acht weken tot een grotere afname van de NT-proBNP-spiegel en minder heropnames vanwege hartfalen in vergelijking met enalapril. Sacubitril/valsartan werd goed getolereerd. Deze uitkomsten van de PIONEER-HF-trial verschenen tevens online in NEJM.
Lees het originele artikel

x

Recidief gedilateerde cardiomyopathie na afbouwen van medicatie


Patiënten met gedilateerde cardiomyopathie (DCM) die geen symptomen meer hebben, vragen nogal eens of de hartfalen-therapie gestopt kan worden. Het is onduidelijk of dat mogelijk is of dat de medicatie gecontinueerd moet worden. De TRED-HF-studie toonde dat veel patiënten binnen zes maanden na het afbouwen van de behandeling een recidief van DCM ontwikkelen. De resultaten werden door Brian Halliday (Londen, Verenigd Koninkrijk) gepresenteerd op het AHA-congres, en verschenen in The Lancet.
Lees het originele artikel

x

ADHD frequent voorkomende comorbiditeit bij mensen met hiv


Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) blijkt significant vaker voor te komen bij mensen met hiv dan in de algemene bevolking. Dit is een factor waar rekening mee moet worden gehouden omdat ADHD mogelijk een negatief effect kan hebben op de therapietrouw van ART. Dat geldt ook voor het nakomen van doktersafspraken; ADHD dient dan ook tijdig te worden gediagnosticeerd en adequaat te worden behandeld.
Lees het originele artikel

x

Combinatiestrategiebenadering mogelijk de sleutel tot hiv-genezing


Een mogelijke optie om genezing van hiv dichterbij te brengen is de ontwikkeling van een behandeling bestaande uit inductie, remissie en onderhoud, een binnen de oncologie zeer gangbare methodiek. Ook immuuntherapie – die spectaculaire resultaten heeft laten zien – biedt aanknopingspunten.
Lees het originele artikel

x

HBV-behandeling kan problematisch zijn bij hiv


Anti-HBV-monotherapie met lamivudine (3TC) of emtricitabine (FTC) wordt in verband gebracht met een hoger risico op ernstige leveruitkomsten bij mensen met hiv-HBV-co-infectie. Er zijn extra studies nodig om deze observatie te verifiëren in gerandomiseerde vergelijkingen en om de incidentie van HBV-resistentie geassocieerde mutaties bij patiënten die worden behandeld met suboptimale anti-HBV-regimes vast te stellen.
Lees het originele artikel

x

Combinatie B/F/TAF op 96 weken non-inferieur aan DTG + F/TAF


De 96-weeks resultaten van een fase III-studie met de combinatie bictegravir (B)/emtricitabine (F)/tenofoviralafenamide (TAF) toonden aan dat dit regime niet-inferieur was aan een regime dat drie middelen bevat. Deze bevindingen bieden houvast bij het bepalen van de plek van B/F/TAF in de klinische praktijk.
Lees het originele artikel

x

Online gekochte generieke PrEP blijkt in orde


De samenstelling van online aangeschafte generieke PrEP verschilt niet van de officiële versie, zo bleek uit Brits onderzoek. Daarin werd de inhoud van het spécialité en 13 generieke monsters emtricitabine en tenofovir onderzocht; allemaal bevatten ze de hoeveelheid werkzame stof die op het label vermeld stond.
Lees het originele artikel

x

Oudere hiv-patiënt behoeft andere therapie


Voor oudere hiv-patiënten is de niet-nucleoside reversetranscriptaseremmer (NNRTI) raltegravir/lamivudine (NRL) een effectieve optie voor hoogactieve antiretrovirale therapie (HAART) die door hen goed wordt verdragen. Daarnaast zorgt deze combinatie ervoor dat de nierfunctie goed behouden blijft.
Lees het originele artikel

x

Nog veel barrières bij bespreken seksuele gezondheidsproblematiek


Hoewel seksuele gezondheid een essentieel onderwerp is bij de routinecontroles binnen de hiv-zorg, komt het zeker niet bij elke afspraak en bij elk individu ter sprake. Er blijken nog diverse barrières te zijn die dit in de weg staan. Door het wegnemen van deze barrières, kan de zorg voor mensen met hiv verder verbeterd worden.
Lees het originele artikel

x

Uitgebreide aanpak soa-bestrijding onder homoseksuele en biseksuele mannen nodig


Onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) is – sinds de komst van PrEP – een stijging zichtbaar in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Deze problematiek vraagt om een gedegen aanpak middels een combinatie van strategieën die preventie en behandeling bij deze populatie bevorderen.
Lees het originele artikel