Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Prostaatcarcinoomscreening gebaseerd op PSA reduceert mortaliteit en gemetastaseerde ziekte


Resultaten uit een Nederlandse studie laten zien dat prostaatcarcinoomscreening die gebaseerd is op prostaatspecifiek antigeen (PSA) de mortaliteit als gevolg van deze ziekte reduceert alsmede het aantal gevallen van gemetastaseerde ziekte verkleint. Ofschoon het in casu een klein cohort betrof zijn dit aanzienlijke reducties die – indien ze in grotere patiëntaantallen worden bevestigd – afgewogen dienen te worden tegen de nadelen van onnodig testen en overdiagnose.
Lees het originele artikel

x

Gunstige veiligheidsresultaten pembrolizumab in neoadjuvante setting MIBC


De opmars van de immuuntherapie binnen de uro-oncologie lijkt onstuitbaar en hoewel er steeds meer data beschikbaar komen rondom effectiviteit was er tot voor kort weinig bekend over de veiligheid van deze nieuwe klasse middelen. Briganti et al. presenteerden tijdens de EAU 2018 de eerste data met betrekking tot het veiligheidsprofiel van pembrolizumab in de neoadjuvante setting bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom (MIBC) waaruit volgde dat dit middel veilig is en goed getolereerd wordt door patiënten.
Lees het originele artikel

x

Ondanks hoge therapietrouw bij combinatietherapie LUTS past deel van patiënten medicatie aan


Hoewel patiënten die combinatietherapie (finasteride en tamsulosine) voor lower urinary tract symptoms (LUTS) krijgen over het algemeen een hoge therapietrouw hebben, past een deel van hen vaak op eigen houtje de door de arts voorgeschreven medicatie aan. Goede patiënteninformatie kan een belangrijke rol spelen om patiënten te motiveren zich (nog) beter aan de voorschriften van hun behandelaar te houden waardoor de therapietrouw verder verbetert.
Lees het originele artikel

x

Groter risico op gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij minder strikte follow-up active surveillance


Active surveillance is een veilige behandelstrategie voor mannen met (zeer) laag risico prostaatcarcinoom mits er een strikte follow-up wordt gehanteerd. Echter, het intensieve follow-up schema van de Prostate Cancer Research International Active Surveillance (PRIAS) is zowel voor patiënt als uroloog tijdrovend waardoor de follow-up in de dagelijkse klinische praktijk mogelijk minder strikt is. In Nederland lijkt daar inderdaad sprake van te zijn nu een studie aantoonde dat minder dan een derde van de patiënten met prostaatcarcinoom via active surveillance volgens het PRIAS protocol wordt gevolgd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben nu niet-strikte prostaat specifiek antigeen (PSA)-monitoring geassocieerd is met een hoger percentage metastasen.
Lees het originele artikel

x

Slimme software diagnosticeert prostaatcarcinoom net zo goed als een patholoog


Diagnosticering van prostaatcarcinoom wordt mogelijk gemakkelijker en preciezer nu Chinese onderzoekers een kunstmatig intelligentiesysteem hiervoor hebben ontwikkeld. Dit systeem blijkt in staat te zijn om prostaatmonsters net zo accuraat als de patholoog te diagnosticeren en identificeren als kwaadaardig. Hiermee wordt het wellicht mogelijk om variaties rondom kankerdiagnoses te elimineren evenals het bieden van oplossingen voor lokale tekorten aan getrainde pathologen. Op de lange termijn wordt verwacht dat deze techniek zal leiden tot een (gedeeltelijk) geautomatiseerde diagnose van prostaatcarcinoom.
Lees het originele artikel

x

Lage overleving onder patiënten met peniscarcinoom door onderbehandeling


Ongeveer een kwart van de patiënten met peniscarcinoom krijgt hiervoor niet de aanbevolen behandeling en de overleving in deze specifieke groep bedraagt circa de helft vergeleken met patiënten die wel volgens de richtlijnen worden behandeld. Oorzaken hiervan zijn onder meer het weigeren van behandeling door patiënten maar ook artsen die aarzelen de juiste therapie in te zetten of niet vertrouwd zijn met de beste procedures.
Lees het originele artikel

x

Vijf keer vaker suïcide bij patiënten met urologische kanker


Uit de grootste Britse studie die tot nu toe is gedaan naar suïcide bij kankerpatiënten, blijkt dat patiënten met urologische kanker vijf keer zo veel kans hebben suïcide te plegen dan mensen zonder kanker. Opvallend was daarnaast dat het risico onder patiënten met prostaat-, blaas- of nierkanker hoger was dan onder mensen met andere soorten kanker. Blijkbaar gaan verschillende vormen van urologische kanker gepaard met specifieke factoren die nog meer stress opleveren dan bij andere typen kanker het geval is.
Lees het originele artikel

x

Progressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab


Een subklinische inflammatie is mogelijk betrokken bij de pathogenese van insulineresistentie en een afgenomen insulineproductie. Een aanhoudende hyperglycemie leidt in de pancreas tot de activatie van onder andere interleukine-1-beta. Canakinumab, een monoklonaal antilichaam tegen IL-1-beta, blijkt echter niet de progressie van prediabetes naar diabetes te remmen, zo is naar voren gekomen uit een recente analyse van de CANTOS-studie.
Lees het originele artikel

x

Febuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte


Het jichtmedicijn febuxostat blijkt niet-inferieur te zijn aan allopurinol wat betreft het optreden van het gecombineerde primaire eindpunt van fatale en niet-fatale complicaties bij patiënten met jicht en een manifeste cardiovasculaire aandoening. Wel was de cardiovasculaire en all-cause mortaliteit significant verhoogd bij febuxostat-behandelde patiënten (secundaire eindpunt). Deze resultaten van de CARES-studie verschenen tevens online in New England Journal of Medicine.
Lees het originele artikel

x

Experimenteel plasmide leidt niet tot betere wondgenezing


JVS-100 is een niet-virale DNA-plasmide dat codeert voor stromacel-afgeleide factor-1 (SDF-1), die het weefselherstel bevordert. Een experimentele behandeling met dit plasmide leidde echter niet tot een verbetering van de wondgenezing bij patiënten met kritieke ischemie van de ledematen (CLI). Dat is gevonden in de STOP-PAD-studie.
Lees het originele artikel