Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Margriet Hommes verlaat Zorggroep Groningen


Margriet Hommes vertrekt per november dit jaar als bestuurder van Zorggroep Groningen. ‘Zorggroep Groningen heeft onder leiding van Margriet Hommes veel bereikt’, reageert Bernard Arnold, voorzitter van de raad van toezicht.
Lees het originele artikel

x

Nivel: ‘Gebrek aan expertise in wijkzorg psychiatrische patiënt’


Het gebrek aan deskundig personeel vormt een struikelblok voor de wijkzorg voor patiënten met complexe psychiatrische problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel, onder wijkverpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders.
Lees het originele artikel

x

Achmea wil basispremie kostendekkend maken


Achmea heeft vorig jaar 108 miljoen euro gereserveerd voor niet kostendekkende premiestelling voor 2018. ‘Dat is financieel niet verantwoord. Achmea pleit daarom voor een kostendekkende basispremie’, vertelt Achmea-bestuursvoorzitter en CEO, Willem van Duin.
Lees het originele artikel

x

Kim Smit in raad van bestuur LUMC


Kim Smit treedt met ingang van 1 september toe tot de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Lees het originele artikel

x

Aantal zorgbanen met 14 duizend gestegen


Het aantal banen in de gezondheidszorg is in het tweede kwartaal van 2018 met 14 duizend gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Lees het originele artikel

x

Meer regie voor de patiënt op komst


Uitkomstinformatie biedt de patiënt meer regie over zijn ziekteproces. Het Zorginstituut begint met twee specifieke aandoeningen om daarna op te schalen naar uitkomstinformatie bij 52 aandoeningen in 2022.
Lees het originele artikel

x

Nachtsluiting SEH locatie ETZ in Tilburg


Per 1 januari 2019 sluit de SEH op locatie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) volledig. Vanaf 1 september is de spoedeisende hulp op één van de twee locaties alvast gesloten van 20.00 tot 08.00 uur.
Lees het originele artikel

x

Uitstroom ggz stagneert door onvoldoende samenwerking met gemeenten


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) pleit voor een betere samenwerking tussen ggz-instellingen en gemeenten. Gebrek aan sociale voorzieningen zorgt voor onvoldoende uitstroom van de ggz naar de wijk.
Lees het originele artikel

x

Haaglanden koopt vier nieuwe bevallingsbaden


Eind september arriveren vier nieuwe bevallingsbaden in Haaglanden Medisch Centrum. In bad bevallen is zo populair dat het ziekenhuis moet uitbreiden.
Lees het originele artikel

x

Nieuw exoskelet March III: ‘Ik kan na 17 jaar weer lopen’


Aan de TU Delft is een nieuw prototype van een exoskelet gepresenteerd, March III. Mensen met een dwarslaesie zijn hierdoor nog mobieler. Betaalbare varianten, thuisgebruik en opname in het basispakket komen hierdoor dichterbij.
Lees het originele artikel