Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen


Het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door apotheken biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Dat meldt de Autoriteit Consument & markt (ACM).
Lees het originele artikel

x

Eerste experimenten elv van start


Vier zorgaanbieders krijgen van Zilveren Kruis de ruimte om maximaal tien dagen kwetsbare ouderen die plotseling ziek worden te onderzoeken zodat zij de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Deze pilot geeft als eerste invulling aan de experimentprestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ binnen de NZa-regeling eerstelijnsverblijf. 
Lees het originele artikel

x

Zo ga je om met een privacy-affaire


Het OLVG kwam in opspraak door een grootschalig datalek. Hoe ga je als ziekenhuis met een dergelijke affaire om? Marcel van der Haagen, Functionaris Gegevensbescherming van het Amsterdam UMC, legt het uit.
Lees het originele artikel

x

‘Zorg op de juiste plek leidt niet zo maar tot krimp ziekenhuiszorg’


Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het grootschalig verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis de zorg goedkoper maakt. ‘Het rapport “De juist zorg op de juiste plek” staat op dat punt vol politiek correct wens-denken’, zegt Wim van Harten.
Lees het originele artikel

x

Beter én sneller overzicht van medicatie


Een kloppend, actueel medicatieoverzicht is van groot belang voor voorschrijvende specialisten, maar is lang niet altijd voorhanden. Het gevolg is dat patiënten onnodig risico lopen, en ziekenhuizen onnodig kosten maken. Dat moet anders, en kán ook anders, laten Victor Huiskes en Karin Spijkers zien, apothekers bij de Sint Maartenskliniek. Hun online verificatiemethode levert twee minuten tijdwinst per consult op.
Lees het originele artikel

x

Lagerhuisdebat over het verbeteren van patiëntenzorg


Meer sturen op kwaliteit en minder op verantwoorden. Met deze opdracht gingen ziekenhuisbestuurders met elkaar in gesprek.
Lees het originele artikel

x

Verzekeraars verhogen tarieven wijkverpleging


Zilveren Kruis verhoogt de tarieven wijkverpleging met 3,9 procent, CZ met 3,8 procent. Dat is iets lager dan de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). 
Lees het originele artikel

x

‘De Brexit Impact Scan heeft ons getriggerd’


De Brexit Impact Scan heeft ziekenhuis Rijnstate goed geholpen, want van daaruit konden ze een eerste analyse maken van de mogelijke gevolgen van Brexit.
Lees het originele artikel

x

Theo Hooghiemstra over epd-crisis OLVG: ‘Volstrekt gebrek aan urgentie’


Het OLVG is in opspraak geraakt door een omvangrijke datalek. Jurist Theo Hooghiemstra is kritisch. Er zijn ‘grote fouten’ gemaakt en ingrijpen van toezichthouders is volgens hem noodzakelijk.
Lees het originele artikel

x

Ziekenhuizen lopen risico met Britse medische producten


Na 29 maart en bij een no-deal Brexit zijn CE-certificaten van Britse medische producten ongeldig. Zorginstellingen lopen straks aansprakelijkheidsrisico als zij die producten gebruiken.
Lees het originele artikel