x

CBS: Jeugdwet maakt jeugdzorg niet goedkoper


De invoering van de Jeugdwet in 2015 heeft geen invloed gehad op het aantal cliënten dat beroep doet op jeugdzorg. Dat is tussen 2011 en 2016 vrijwel stabiel gebleven. Per jaar krijgt ongeveer 11 procent van alle jongeren tot 18 jaar een of meerdere vormen van jeugdzorg. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis.
Lees het originele artikel