x

‘Cliënt schiet meer op met samenwerking dan met Wmcz’


De verplichte invoering van een cliëntenraad zoals de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) voorschrijft, is niet de beste manier om te laten zien dat de cliënt serieus genomen wordt. Beter is het als zorgverleners in de eerste lijn meer samen gaan werken met ziekenhuizen, thuiszorg, wijkverpleging, gemeente én burgers om de zorg te vernieuwen. Dit stelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Lees het originele artikel