x

‘Concentratie van ziekenhuiszorg is beter dan fuseren’


De door de overheid bevorderde concentratie van bepaalde hoogcomplexe zorg vormt een belangrijke reden voor ziekenhuisfusies, met als argument dat het behandelen van een bepaald minimumaantal patiënten belangrijk is uit het oogpunt van kwaliteit. Maar de overheid doet er waarschijnlijk verstandiger aan om concentratie van hoogcomplexe zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland toe te staan dan fusies. Dit schrijven Anne-Fleur Roos, Erik Schut en Marco Varkevisser in Economisch Statistische Berichten (ESB).
Lees het originele artikel