x

Dabigatran vermindert mortaliteit en events bij cardiale schade


Jaarlijks worden wereldwijd meer dan acht miljoen volwassenen getroffen door myocardiale schade na niet-cardiale chirurgie (MINS). De directe trombineremmer dabigatran leidt tot een significant afgenomen risico op overlijden, hartinfarcten, beroerten en andere cardiovasculaire complicaties bij patiënten met MINS. Dat is onlangs gevonden in de MANAGE-studie, waarvan de uitkomsten tijdens een Late breaking-sessie werden gepresenteerd.
Lees het originele artikel