x

‘De patiënt en diens praktische noden zijn het uitgangspunt’


In het project ‘PatientCoach’ wordt een elektronische patiëntprofielkaart ontwikkeld die door de patiënt wordt ingevuld en uitmondt in een individueel zorgplan. Projectleider Jaap Sont vertelt.
Lees het originele artikel