x

Doekle Terpstra: ‘Zorginstellingen nog te concurrerend op arbeidsmarkt’


Zorgorganisaties hebben nog te veel de neiging om elkaar te beconcurreren op de arbeidsmarkt. Wat dat betreft is de zorgsector nog hardleers, zegt Doekle Terpstra, de aanjager van het Zorgpact, dat de afgelopen vier jaar getracht heeft juist samenwerking tussen zorg, onderwijs en lokaal bestuur te stimuleren.
Lees het originele artikel