x

E-learning Therapie op maat


Criteria bij het kiezen van de optimale behandeling voor patiënten met HR+/HER2-gemetastaseerd mammacarcinoom. Biomarkers, klinische kenmerken of gezond verstand?
Lees het originele artikel