x

Empagliflozine ook voor type 1-diabetespatiënten?


Het is mogelijk een HbA1c-reductie te behalen door toevoeging van SGLT2-remmer empagliflozine aan insuline bij type 1-diabetespatiënten. Dit blijkt uit de gerandomiseerde fase III EASE-trials. Na 26 weken daalde het HbA1c met 0,28%, 0,45% en 0,52% bij respectievelijk 2,5 mg, 10 mg en 25 mg. Het primaire eindpunt is hiermee behaald.
Lees het originele artikel