x

Endoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten


De vena saphena magna is wereldwijd het meest gebruikte vat voor coronaire bypassoperaties (CABG). Onduidelijk is of een endoscopische aderafname van invloed is op de langtermijnuitkomsten. De adequaat gepowerde, multicenter gerandomiseerde, gecontroleerde REGROUP-studie geeft antwoord op deze vraag. Tegelijk met de presentatie van Marco Zenati (Boston, VS) verschenen de uitkomsten in NEJM.
Lees het originele artikel