x

Flinke daling wanbetalers in de zorg


Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325 duizend in 2014 naar minder dan 250 duizend. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de daling te danken aan een wet uit 2016, die het voor zorgverzekeraars makkelijker maakt met wanbetalers een betalingsregeling te treffen.
Lees het originele artikel