x

Geen betere inspanningscapaciteit met verneveld anorganisch nitriet


In vergelijking met placebo blijkt geïnhaleerd, verneveld anorganisch nitriet niet te leiden tot een verbetering van de maximale inspanningscapaciteit, dagelijkse activiteitenniveau, kwaliteit van leven, NT-proBNP-spiegel en andere indicatoren van klinische status bij patiënten met hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).
Lees het originele artikel