x

Geen verbeterde LVEF met carvedilol bij doxorubicinetherapie


Carvedilol heeft geen effect op de linker ventrikelfunctie bij borstkankerpatiënten die behandeld worden met doxorubicine, maar resulteert wel in een significante afname van de troponine I-spiegels en diastolische disfunctie. De uitkomsten van de CECCY-studie uit Brazilië verschenen gelijktijdig met de presentatie tijdens het ACC-congres online in Journal of the American College of Cardiology.
Lees het originele artikel