x

Gratis vuurwerkbril voor kinderen


Ieder jaar zien onze oogartsen rond oud en nieuw jonge patiënten met oogletsel. Goede bescherming vermindert het risico op ongelukken. Daarom krijgen kinderen van 4 tot 18 jaar de hele maand december een gratis vuurwerkbril bij een bezoek aan de poliklinieken Oogheelkunde in het ADRZ.

Lees het originele artikel