x

Helft van zelfstandig wonende gebruikers Wmo is eenzaam


De helft van de volwassenen die zelfstandig wonen en gebruikmaken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is eenzaam. Onder deze groep is het aandeel eenzamen hoger dan onder de rest van de bevolking.
Lees het originele artikel