x

Het vinden van sepsis, wat we zoeken en wat we vinden


Als een infectie organen aantast en daardoor levensbedreigend is (orgaandysfunctie), wordt ook wel van sepsis gesproken. Sepsis kan door allerlei infecties veroorzaakt worden, zowel door bacteriën als door virussen. Snel starten met antibiotica is een belangrijk onderdeel van de huidige behandeling van (vermoedelijke) sepsis, terwijl bij een virusinfectie antibiotica niet werken. Daarom zou je…

….
Lees het originele artikel