x

Home Nieuws Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017: een jaar van betere samenwerking


Vandaag verschijnt het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017. In totaal ontving het LMZ bijna 7000 klachten. Het aantal klachten neemt elk jaar langzaam toe. Zoals elk jaar gaan de meeste klachten over de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verpeeghuiszorg. Samen bijdragen aan zorg op maat 2017 was het eerste, volledige jaar waarin het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) een […]
Lees het originele artikel