x

Hoogrisico NSTE-ACS hebben wél profijt van vroege interventie


Een zeer vroege invasieve coronaire evaluatie leidt niet tot betere lange termijn uitkomsten van patiënten met niet-ST-elevatie acuut coronair syndroom (NSTE-ACS) in vergelijking met een invasieve strategie die binnen 2-3 dagen wordt uitgevoerd. Daarentegen hebben patiënten met het hoogste risico wél profijt van een vroege invasieve behandeling. Deze uitkomsten van de VERDICT-studie verschenen tegelijkertijd met het ESC-congres in Circulation.
Lees het originele artikel