x

Ja ik wil


De mate waarin een medewerker zich verbonden voelt met zijn werk bepaalt voor een belangrijk deel zijn productiviteit. Studies bevestigen dat steeds weer. De medewerker die bevlogen en met een gevoel van verbondenheid zijn werk doet, presteert aanzienlijk beter en schept meer toegevoegde waarde voor zijn organisatie. Heel verrassend is dat natuurlijk niet. Maar verrassend, […]
Lees het originele artikel