x

Jeroen Bosch Ziekenhuis behoudt status als topklinisch ziekenhuis


De Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft deze week officieel ons lidmaatschap verlengd met vijf jaar! Dit naar aanleiding van de visitatie op 12 oktober jongstleden. Een resultaat om trots op te zijn, en waar vele JBZ’ers samen hard aan gewerkt hebben.

Lees het originele artikel