x

Kabinet neemt maatregelen om transformatie jeugdzorg te versnellen


Elk kind dat uit huis is geplaatst krijgt een eigen mentor, de pleegzorg wordt standaard verlengd naar 21 jaar en het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg is straks verleden tijd. Ook gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken en krijgen kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd effectievere bescherming. Dit zijn enkele maatregelen die het kabinet neemt om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren.
Lees het originele artikel