x

Kamerbrief over Kostenonderzoek Wet zorg en dwang


Minister Van Ark (VWS) biedt de Tweede Kamer het Onderzoeksrapport van het kostenonderzoek van de in- en uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de Wet langdurige zorg (Wlz) en wijkverpleging (Zvw) aan. En een afschrift van haar reactie aan de Nederlandse Zorgautoriteit op dit Onderzoeksrapport.
 
Lees het originele artikel