x

Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Besluit rechtspositieregelen BOPZ vanwege verruiming huisregels van psychiatrische ziekenhuizen


Staatssecretaris Blokhuis biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit rechtspositieregelen BOPZ aan, in verband met de verruiming van de huisregels in psychiatrische ziekenhuizen. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.
 
Lees het originele artikel