x

Kamerbrief stand van zaken pgb


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) deelt een aantal ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget (pgb) met de Tweede Kamer.
 
Lees het originele artikel