x

Kamerleden vragen kabinet om aanpak regeldruk Wzd en Wvggz


Leden van diverse fracties in de Tweede Kamer vragen het kabinet om de administratielasten die door de Wet Zorg en dwang en de Wet verplichte ggz veroorzaakt worden, aan te pakken. Het is voor hen onduidelijk wat er precies wordt ondernomen om de regeldruk te verminderen en of dit in samenspraak met het veld gebeurt.
Lees het originele artikel