x

‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol


Hoewel de eerste gerandomiseerde klinische studie bij mensen bij wie een nieuwe strategie werd onderzocht om slapende hiv-reservoirs wakker te schudden en te vernietigen, niet heeft geleid tot spectaculaire resultaten, vormt het een goede aanzet tot verder onderzoek.
Lees het originele artikel