x

KNMG legt vast dat arts voor en tijdens werk nuchter moet zijn


De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf vandaag formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee heeft de artsenfederatie naar eigen zeggen “een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren”.
Lees het originele artikel