x

Lagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden


Een coronaire bypassoperatie (CABG) resulteert in een lagere all-cause mortaliteit dan een percutane coronaire interventie (PCI) met een drug-eluting stent bij patiënten met diabetes mellitus en meervatslijden van de coronairarteriën (MVD), zo is gevonden in een eerdere analyse van FREEDOM-studie na een gemiddelde follow-upperiode van 3,8 jaar. Tijdens het AHA-congres presenteerde Valentin Fuster (New York, VS) de uitkomsten na een follow-upperiode van acht jaar.
Lees het originele artikel