x

Mechanismen voor plasticiteit van endotheelcellen in kaart gebracht


Jan-Renier Moonen: Endothelial plasticity: shaping health & disease
Endotheelcellen (EC) vormen de ‘binnenbekleding’ van bloedvaten. Uit onderzoek van UMCG-promovendus Jan-Renier Moonen blijkt dat ze een hoge mate van plasticiteit bezitten. Hij onderzocht hoe de plasticiteit van …
Lees het originele artikel